Book now
  • Om os

    Springe zum Inhalt

Dine værter

I midten af Friedrichstadt har levet og arbejdet  familien Boddenberg i over 45 år. Farfar Boddenberg købte i 60erne det første bygning og åbnede en Cafe. Forretningen gik godt og blev udvidet med flere rum og i 70 erne kom også hotellet til. Kort efter overtog sønnen Ralf Boddenberg med konen Heike hotellet og cafeen.
I de følgende år blev der bygget restaurant og festsal og hotellet blev stadig større , fornyet og renoveret. I 2017 overtog i 3. generation Jan Boddenberg  hotellet og restauranten. Sammen med kæresten Mareta og deres 2 sønner arbejder han på fremtiden på hotellet. Han glemmer dog ikke  gamle og værdifulde traditioner.


Teamet

Vores fagligt dygtige personale er omhyggelige med altid at give kunderne den bedste oplevelse.
Det gamle ordsprog at kunden er konge lever stadig hos os. Derfor opfylder vi også utraditionelle ønsker.

Historien om Friedrichstadt

Grundstenen til byens første hus blev lagt i 1621 efter ordre fra hertug Frederik 3., der regerede i de gottorpske dele i Slesvig og Holsten. Hertugen ville midt under Trediveårskrigen skabe en stor handelsby efter merkantilistiske principper, der kunne konkurrere med storbyen Hamborg.
De første indbyggere var hollandske remonstranter…

Frederiksstad

Grundstenen til byens første hus blev lagt i 1621 efter ordre fra hertug Frederik 3., der regerede i de gottorpske dele i Slesvig og Holsten. Hertugen ville midt under Trediveårskrigen skabe en stor handelsby efter merkantilistiske principper, der kunne konkurrere med storbyen Hamborg. De første indbyggere var hollandske remonstranter og mennonitter, som han gav religionsfrihed og toldfrihed i 20 år. Mange af dem var velhavende handelsmænd og håndværkere. Frederiksstad blev bygget efter nederlandsk forbillede med kanaler (gracht), gavlhuse og en retvinklet byplan. Det fremgår af byplanen, at byen var tænkt som storby. I de første år var nederlandsk officielt sprog i Frederiksstad. Frederik 3. forsøgte også at hente sefardiske jøder fra Den iberiske Halvø, men det forhindrede en handelsaftale med Spanien. I 1675 begyndte ashkenaziske jøder fra Tyskland og østeuropa at flytte til den sydslesvigske by.

Hertugens plan om at opbygge en stor handelsby mislykkedes. Efter den Store Nordiske Krig forenedes Sønderjyllands gottorpske dele igen med de kongelige dele, og Frederiksstad kom for første gang direkte under den danske konge. Også under den danske krone bevarede byen sin unikke position som et af de få steder med religionsfrihed i det lutherske Slesvig.

Byens mest prominente flygtning blev i 1796 hertugen af Orleans. Hertugen var flygtet under den franske revolution og fandt blandt andet eksil i det slesvigske Frederiksstad. Han boede på Neberhusets overste etage ved Mellemborggraven og arbejdede en tid som huslærer.
I 1830 besteg han som Ludvig-Filip af Frankrig den franske trone.

Den største tragedie i byens historie var Stormen på Frederiksstad i oktober 1850. Midt under Treårskrigen indledte slesvig-holstenerne et stort bombardement af Frederiksstad, og en stor del af byen blev skudt i brand. Stormen på byen blev krigens sidste større slag.
Byen forblev på danske hænder indtil den 2. slesvigske krig i 1864.

Med etableringen af en ny baneforbindelse på vestkysten blev der i 1887 bygget en ensporet svingbro over Ejderen. Hele svingbroens længde er på 415 meter.